Saturday, 5 January 2013

One, two, thirteen.

This New Year celebration was special, a bit different. Just a close group of friends, just a private party, just lots of laugh and nice looks. I am not sure about other things, but one is clear, I met this 2013 year as a happy and confident person!
---
Šių naujųjų sutikimas buvo kiek kitoks, neįprastas. Tik artimiausi draugai, jaukus uždaras vakarėlis ir begalė juoko, begalė žavių žvilgsnių. Neesu tikra dėl viso kito, bet žinau, jog į naujus 2013tuosius įžengiau laiminga ir pasitikinti savim.
This year I am waiting for lots of new challenges and surprises. Traditionally I have to promise myself something, set the goals.
Well, I want to work harder, be more organized in my studies, cook more, take more photos, write more, find a part-time job or at least be more responsible in my current one. I want to travel and explore, visit new cafes and drink coffee with interesting people. I am looking forward to meeting new people. I want to try something new, volunteer and, maybe, fall in love.
I won't write the number of books I want to read, or the level of confidence I want to reach. It doesn't work anyway. I know (!). I let the earth decide and all people around help me live through all these 365 days.
---
Šiemet aš su nekantrumu laukiu naujų iššūkių ir staigmenų. Tradiciškai turėčiau kažką pažadėti, nustatyti tikslus.
Taigi, šiemet norėčiau produktyviau dirbti, geriau susiorganizuoti savo studentavimą ir studijavimą, daugiau gaminti ir daugiau nuotraukų "gaminti", daugiau rašyti bei susirasti darbą, na arba bent jau atsakingiau vertinti esamąjį. Noriu keliauti ir atrasti, lankytis žaviose kavinukėse ir gerti kavą su begale įdomių žmonių. Labai labai noriu sutikti jų kuo daugiau. Noriu išbandyti kažką naujo, savanoriauti, ir, galbūt, įsimylėti.
Nenustatysiu tikslų kiekį knygų, kurias noriu perskaityti, neapmątysiu paistikėjimo lygio, kurį norėčiau pasiekti. Žinau jog beprasmiška (!). Šiemet leisiu visatai spręsti šiuos klausimus, o mane supantiems žmonėms įtakoti mano šių metų "kelią".

Patricija

No comments:

Post a Comment