Wednesday, 30 January 2013

January almost gone.

Nobody asked me, but I can tell you for sure that this January is the best January in my life. I came to Glasgow with very controversial feelings. I cried on my way 'home'. It sounds as such a cliché, but we never realize how much we have until we have to lose it. Or just to be far far far away from it.
But again, I have never felt so confident about my decisions before and I know that I am in the right place doing what I have to do. And, to be honest, you just can't be sad in Glasgow.
All these new experiences, changes, parties and studies - it just made me smile and laugh again.
I have just a huge to do list and every time I look at it, I panic. I tried to sort out my thoughts and plans; I sorted out my January photos instead.
Well, life is life and I just keep enjoying it.
Thanks Glasgow, thanks so much for every single minute of this magic January.We finally went to Kelvingrove museum and Art Gallery.We enjoyed our free/almost free student food opportunities and just breakfast at latest night.We had a number of fun and crazy nights.


We shared our little secrets and our big smiles.

And sometimes we got lost, in jungles, streets or our minds.
 ---
But what is important, there always were 'we'.
And you guys are my magic January reasons :)

Patricija

Saturday, 5 January 2013

One, two, thirteen.

This New Year celebration was special, a bit different. Just a close group of friends, just a private party, just lots of laugh and nice looks. I am not sure about other things, but one is clear, I met this 2013 year as a happy and confident person!
---
Šių naujųjų sutikimas buvo kiek kitoks, neįprastas. Tik artimiausi draugai, jaukus uždaras vakarėlis ir begalė juoko, begalė žavių žvilgsnių. Neesu tikra dėl viso kito, bet žinau, jog į naujus 2013tuosius įžengiau laiminga ir pasitikinti savim.
This year I am waiting for lots of new challenges and surprises. Traditionally I have to promise myself something, set the goals.
Well, I want to work harder, be more organized in my studies, cook more, take more photos, write more, find a part-time job or at least be more responsible in my current one. I want to travel and explore, visit new cafes and drink coffee with interesting people. I am looking forward to meeting new people. I want to try something new, volunteer and, maybe, fall in love.
I won't write the number of books I want to read, or the level of confidence I want to reach. It doesn't work anyway. I know (!). I let the earth decide and all people around help me live through all these 365 days.
---
Šiemet aš su nekantrumu laukiu naujų iššūkių ir staigmenų. Tradiciškai turėčiau kažką pažadėti, nustatyti tikslus.
Taigi, šiemet norėčiau produktyviau dirbti, geriau susiorganizuoti savo studentavimą ir studijavimą, daugiau gaminti ir daugiau nuotraukų "gaminti", daugiau rašyti bei susirasti darbą, na arba bent jau atsakingiau vertinti esamąjį. Noriu keliauti ir atrasti, lankytis žaviose kavinukėse ir gerti kavą su begale įdomių žmonių. Labai labai noriu sutikti jų kuo daugiau. Noriu išbandyti kažką naujo, savanoriauti, ir, galbūt, įsimylėti.
Nenustatysiu tikslų kiekį knygų, kurias noriu perskaityti, neapmątysiu paistikėjimo lygio, kurį norėčiau pasiekti. Žinau jog beprasmiška (!). Šiemet leisiu visatai spręsti šiuos klausimus, o mane supantiems žmonėms įtakoti mano šių metų "kelią".

Patricija