Sunday, 9 December 2012

Wishes and desires.

This is my first December post and it is about...
Christmas.
Of course, what else could it be about? :D

It seems unbelievable how fast the time flies and my exam session is nearly done. Only one more exam left, but I decided to take a short break and post my little Christmas wishlist.
After coming to Scotland and beginning my new kind of adult life I found out, that we do not need much to be happy. The pair of comfortable shoes, the plate of tasty meals and a smiling, good friend - that's enough. This is why this year my Christmas wishlist is not somehow special or endless.
---
Štai ir mano pirmasis gruodžio įrašas ir jis apie...
Kalėdas.
Na, o apie ką gi daugiau galėčiau rašyt?

Rodos, laikas bėga neįtikėtinai greitai ir mano egzaminų sesija jau tuojaus bus baigta. Beliko vienas egzaminas, bet nusprendžiau pasidaryti mažytę pertraukėlę ir parašyti apie mano žiemines svajones ir Kalėdinius norus.
Po to, kai atvykau į Škotiją ir pradėjau savo naują tarytum suaugusį gyvenimą, atradau, jog mum nereikia daug tam, kad būtume laimingi. Pora patogių batų, skanių pietų lėkštė ir besišypsantis geras draugas šalia - ir jau gana. Būtent todėl šiemet maniškis Kalėdinių norų sąrašas nėra kažkaip ypatingas ar begalinis.


*Stolen picture from the Internet. The source is unknown. 
 
I want to see my family having Christmas dinner we all prepared together. I want to say how much I love and miss them and share a few special holiday moments with them. I want to know that they are happy and successful in their lives and see their smiling faces at least sometimes, at least on Skype. I want the luck and strength to my friends achieving their goals and creating their beautiful lives. I want a bit of courage and more determination to be able to overcome all obstacles and gain some time managing skills, it would be perfect actually.

However, nobody is perfect and I, as well as other people on this round globe thing, have some material wishes and desires. Not much, though.
---
Aš noriu pamatyt savo šeimos narius susirinkusius prie Kalėdų stalo. Noriu pasakyt, kaip stipriai juos myliu ir kaip pasiilgau, noriu išgyventi gražučius švenčių momentus su jais. Noriu žinoti, jog jie yra laimingi ir sėkmingi bei matyt jų beisšypsančius veidus nors retkarčiais, nors per Skype. Norėčiau sekmės ir stiprybės draugams, siekiantiems savo didžių tikslų ir kūriantiems savo gražius gyvenimus. Truputelio  ryžtingumo sau norėčiau, kad galėčiau siekt tikslų ir įveikt sunkumus, išmokčiau laiką tvarkytis. Būtų tobula.

Visgi nėra tobulų žmonių. Ir aš, kaip ir kiti šio žemiško skritulio gyventojai, turiu materialiųjų norų. Visgi, nedaug.


 I'd like something for my soul and nice thoughts. Like a ticket to Lana del Rey's concert in Glasgow this spring or a couple of good books.
I'd like something for my special student needs. Like a comfortable backpack or a swatch.
I'd like some simple things for my new daily life. Good knives, nice glasses, colorful bedsheets..
I'd like something just as a desire, for self and beauty. Like this bracelet from Toks Visoks or a nice body scrub.
---
Kažko sielai ir gražioms mintims. Bilieto į Lana del Rey koncertą ar kelių nepakartojamų knygų.
Kažko studentavimo laikams. Patogios kuprinės, o gal laikrodžio.
Kažko mano naujai žaviai buičiai. Aštrių peilių, gražių stiklinių, spalvotų paklodžių...
Kažko paprastiems norams patenkinti, kažko grožiui. Tarkim apyrankės iš Toks Visoks ar kvapnaus kūno šveitiklio.


It's only 15 days till Christmas. Talking about gifts, I'm not sure about material ones, but I'm pretty sure my family will be with me and for Christmas it is the most important part. Right?
---
Beliko 15 dienų. Kalbankt apie dovanas, neesu tikra dėl tų materialiųjų, bet tikrai žinau, jog mano šeima bus šalia. O Kalėdoms juk tai ir tėra svarbu. Juk taip?

Patricija

1 comment: