Sunday, 25 November 2012

Museums. Day 2.

DAY 2/ 2 DIENA
My second day of museum visiting I spent in the city center.
---
Antrąją muziejų lankymo dieną praleidau miesto centre.

My one and only destination today was GoMA, Gallery of Modern Art. I love the building of GoMA and how powerful it looks in a day and at night. I can spend hours just being around while shopping or drinking a cup of coffee in a cafe and I still feel that artistic atmosphere there.
---
Mano vienintėlis tikslas šiandien buvo GoMA arba Modernaus Meno galerija. Man begalo patinka GoMA pastatas, toks didingas ir alsuojantis menu ir kultūra. Galėčiau praleisti valandų valanadas tiesiog būdama šalia, apsipirkinėdama ar tiesiog mėgaudamasi aromatinga kava miesto kavinukėje. Ak toji žavingoji meniškoji atmosfera.

Although I like oil paintings and ancient sculptures more, some modern art exhibitions were really interesting. My favorites probably were photographs and video installations. I wasn't as fascinated as after Hunterian 'tour' yesterday, but I undoubtedly had a great time.
---
Ir nors man žymiai labiau patinka visokie piešiniai a la drobės argi senovinės skulptūros, kai kurios moderniojo meno parodos buvo tikrai įspūdingos. Labiausiai, ko gero, man patiko nuotraukos ir vaizdo instaliacijos. Deja, nebuvau tokia susižavėjusi ir pakerėta, kaip po vakarikščio Hunterian 'turo', bet apturėjau gerą popietę.


 Not sure if I will visit GoMA again, but now I at least know that I am definitely traditional art lover.
---
Vargu, ar aplankysiu šią galeriją dar kartą, bet dabar esu tikra, jog aš visiška tradicinio meno mylėtoja.

 More museums and galleries soon. Stay tuned! 
---
Daugiau muziejų jau greitai. Stebėkite!
Patricija

1 comment: