Friday, 23 November 2012

Museums. Day 1.

Thanks to my awesome subject I had to skip my classes today and go to museums in Glasgow. Being absolutely excited about that entire 'going to museums' thing I decided to dedicate all weekend to visiting museums.
---
Mano nuostabiųjų mokslų dėka šiandien turėjau praleisti paskaitas ir nuvykti į Glasgow muziejus. Būdama neapsakomai susižavėjusi visa šita muziejų lankymo idėja nusprendžiau paskirti jiems visą savaitgalį! 

DAY 1 / 1 DIENA


GU students know that our campus is unique and very interesting. Lots of lecture theaters, laboratories, cafes, libraries, even the chapel and... museums!
I began my day (afternoon, to be honest) with a half of an hour tour in Mackintosh House. I have never heard anything about this Scottish architect, designer and artist, so I decided that exploring his house would be the best way to understand the works of this artist. And it was! I honestly haven't ever seen such a beautiful house. Since the very first moments I couldn't have stopped thinking about how talented couple was Mackintosh and his wife. Intense colors, little and in the same time huge spaces and nice details make this place unique. I will probably go there a few more times in search of inspiration and if I ever fell in love, I'll definitely show him this place.
---
GU studentai žino, jog mūsų campus'as yra nepakartojamai įdomus. Daugybė auditorijų, laboratorijų, kavinių, bibliotekų, netgi koplyčia ir ... muziejai!
Savo dieną (tiksliai popietę) pradėjau su trumpu, pusvalandžio turu po Mackintosh'o namus. Niekada iki šiol neesu gidėjusi nieko apie šį škotų architektą, dizainerį ir menininką, tad nusprendžiau, jog lengviausiai jį pažinti, aplankius jo namus. Ir teisingai sumaniau! Nuoširdžiai dar niekada nemačiau tokių gražių namų. Nuo pat pirmos akimirkos negalėjau nustot žavėtis šia talentiga pora gyvenusią čia, Mackintosh'u ir jo žmona. Sodrios spalvos, mažytės ir kartu grandioziškos erdvės bei žavingos  smulkmenos sukūria nepakartojamą atmosferą. Tikriausiai sugrįšiu čia dar ne kartą, o jei kada nors įsimylėsiu Glazge, būtinai parodysiu šią vietą ir jam.


After half of an hour full of enjoyment and excitement I went straight to Hunterian Art Gallery. I seriously haven't known I love art so much. I haven't never been interested in artist, but I noticed that works of J. Whistler perfectly illustrates my understanding of taste and usage of colors. Little pictures and huge oil paintings with limited number of shades and colors. I also found my favorite painting there. 'River Landscape by Moonlight' by George Henry. Unfortunately they didn't have postcard with it in their museum shop. I'd like to have at least a small version of it.
---
Po pusvalandžio kupino nenustojamu gerėjimusi ir žavėjimusi nuėjau į Hunterian meno galeriją. Aš rimtų rimčiausiai nežinojau, jog taip neapsakomai myliu meną. Niekad nesidomėjau meninkais, bet pastebėjau, jog J. Whistler'io darbai labai taikliai iliustruoja mano skonio ir spalvų reikmės pojūtį. Mažytės arba didžiūlės drobės su ribotu spalvų pateikimu. Taip pat, atradau savo mėgstaiausią paveikslą. River Landscape by Moonlight by George Henry. Deja, muziejaus parduotuvėje jie neturėjo tokio atviruko. O gaila, visai mielai turėčiaus sau mažą versiją. After becoming total art lover I decided to visit Hunterian Museum, located in the main building. I am not complete museum lover as usually I got bored while staring at all that stuff kept under the glass, but Hunterian museum left a quiet good impression. I still do not know what they 'store' there, as I saw absolutely everything, from clothes, furniture and jewellery to bones and muscles. Especially I liked the second floor of the museum with all interactive displays and monitors. My favorite was the one with the glass.
---
Patapusi totalia meno mylėtoja nusprendžiau užsukti į Hunterian Museum, kuris yra Main Building'e. Neesu aš visiška muziejų megėja, nes greit pavargstu nuo spoksojimo į daiktus gulinčius po stiklu, bet šis muziejus paliko gerą įspūdį. Vis dar nesuvokiu, ką būtent jie 'saugo' šiame muziejuje, nes mačiau visko, nuo drabužių iki 'marinuotų' raumenų. Labiausiai man patiko antro aukšto ekspozicija su visais interaktyviais ekranais ir pramogom. Kaip mėgstamiausia, ko gero, galėčiau įvardinti stiklinę, kurį keitė formą pleidus labai gryno garso srovę. Nuostabumai.
 
 
 If I had to rate these three places, I'd nominated The Mackintosh house as the most thrilling one, The Hunterian Art Gallery as an inspiring place and the Hunterian museum as the third, but definitely not bad, one. 
 You know the best part of all that visiting museums process? You can go there for free. Free inspiration, motivation and joyfully spent time. It's definitely worth spending your Friday in these museums!!! 
---
Jei man reikėtų įvertinti šias tris vietas, nominuočiau Mackintosh'o namą, kaip žavingiausią vietą, Hunterian meno galeriją, kaip įkvėpimo šaltinį ir Hunterian Museum kaip trečiąjį, bet ne blogiausią.
Bet žinot, kas yra pati maloniausia viso šito dalis? Įėjimas į visas šias tris vietas absoliučiai nemokamas. Nemokamas įkvėpimas, motyvacija ir malonus laiko praleidimas. Tikrai verta 'paaukoti' vieną penktadienį tokiam gėriui.


 More museums and galleries soon. Stay tuned! 
---
Daugiau muziejų jau greitai. Stebėkite!

 Patricija

1 comment: